จำนวนนักศึกษา
ปีการศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
2557
49
48
2556
38
56
2555
41
46
2554
27
22
รวม
155
172
327

แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษา
Chart
 

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร 0-5423-7399 ต่อ 4008  |  ผู้ดูแลระบบ