แผนภูมิจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยย้อนหลัง 3 ปี

Chart

ปีงบประมาณ :   
 

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร 0-5423-7399 ต่อ 4008  |  ผู้ดูแลระบบ