นักฟุตบอลไทยเซเล็บ: สถานะทางสังคมแบบใหม่ของแรงงานกีฬากับความโหยหาวีรบุรุษของสังคมไทย

อาจินต์ ทองอยู่คง

Abstract


กระแสความนิยมในฟุตบอลไทยที่เพิ่มสูงขึ้นในรอบหลายปีมานี้ทำให้นักฟุตบอลไทยมีรายได้และชื่อเสียงมากขึ้นอย่างรวดเร็ว นักฟุตบอลไทยหลายคนไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักจากการเล่นกีฬา แต่ยังปรากฏตัวข้ามประเภทของสื่ออย่างเช่นในหน้านิตยสารแฟชั่น โฆษณา หรือมิวสิกวิดีโอจำนวนมาก บทความนี้เสนอว่า หากพิจารณานักฟุตบอลในฐานะที่เป็นแรงงานอย่างหนึ่ง ปรากฏการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของกลุ่มคนที่เรียกว่า “นักฟุตบอลไทยเซเล็บ” ซึ่งเป็นสถานะทางสังคมแบบใหม่ของแรงงานในวงการกีฬาไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในแง่หนึ่งนั้นปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมฟุตบอลไทย พร้อมๆกันนั้นในอีกแง่หนึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงภาวะโหยหาวีรบุรุษของสังคมไทย ภายใต้บริบทของความไม่มั่นคงทางการเมืองที่ดำเนินมาเป็นเวลานาน


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.