ภาพรวมของกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ชุมชนแบบดั้งเดิม : ข้อขัดแย้งและภาวะยุ่งยากในทางปฏิบัติ

ปฏิพล ยอดสุรางค์

Abstract


ภาพรวมของกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ชุมชนแบบดั้งเดิม : ข้อขัดแย้งและภาวะยุ่งยากในทางปฏิบัติ

Keywords


ชุมชนแบบดั้งเดิม,นโยบายสาธารณะ,การอนุรักษ์

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.