การประกอบสร้างความเป็นสตรีในวรรณกรรมพื้นบ้านชาวหุย สาธารณรัฐประชาชนจีน

หยาง จิ้น

Abstract


     บทความเรื่องการประกอบสร้างความเป็นสตรีในวรรณกรรมพื้นบ้านชาวหุย สาธารณรัฐประชาชนจีน นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสังเคราะห์การประกอบสร้างความเป็นสตรีที่ปรากฏในวรรณกรรมพื้นบ้านชาวหุย ในมุมมองการประกอบสร้างความเป็นสตรี 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ การประกอบสร้างความเป็นสตรีในฐานะแม่การประกอบสร้างความเป็นสตรีในฐานะลูกสาวของพ่อ การประกอบสร้างความเป็นสตรีในฐานะภรรยาการประกอบสร้างความเป็นสตรีในฐานะลูกสะใภ้อกตัญญู และการประกอบสร้างความเป็นสตรีในฐานะความเป็นผู้นำครอบครัว  ผลการวิเคราะห์ พบว่า การประกอบสร้างความเป็นสตรีในวรรณกรรมพื้นบ้านชาวหุย มีความหลากหลาย แนวคิดการประกอบสร้างความเป็นสตรี ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีน(วัฒนธรรมฮั่น)และวัฒนธรรมอิสลาม ความเป็นสตรีในวรรณกรรมพื้นบ้านชาวหุย นำเสนอการชื่นชมผู้หญิงที่มีปัญญาฉลาดหลักแหลม และยกย่องสตรีว่ามีอำนาจเหนือกว่าชายในบางเรื่อง


Keywords


การประกอบสร้างความเป็นสตรี วรรณกรรมพื้นบ้านชาวหุย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ