ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี
1
อาจารย์ Mr. Richard Lawrence Mann B.A. (European Studies) University of Bradford
2
อาจารย์Daniel Warren Riddle -
   
<- กลับหน้าแรก
 


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง