ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาตรี
1
อาจารย์ Mr. Peter James Stopps B.A. (Management Psychology) University of maryland
2
อาจารย์ Mr. Oliver Leonard Dilley B.A. (Psychology with Philosophy) University College Northampton
3
อาจารย์ Mr. Richard Lawrence Mann B.A. (European Studies) University of Bradford
4
อาจารย์Daniel Warren Riddle -
   
<- กลับหน้าแรก
 


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง