ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ลาศึกษา
1
อาจารย์ทยากร สุวรรณภูมิ เริ่ม  20 มิถุนายน 2556 ปฏิบัติงาน  5 ปี 8 เดือน 21 วัน นับได้  1  คน
2
อาจารย์เกวลิน จันทะเดช เริ่ม  1 มิถุนายน 2547 ปฏิบัติงาน  14 ปี 8 เดือน 20 วัน นับได้  1  คน
3
อาจารย์มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว เริ่ม  16 พฤษภาคม 2556 ปฏิบัติงาน  5 ปี 9 เดือน 22 วัน นับได้  1  คน
4
อาจารย์ตุลาภรณ์ แสนปรน เริ่ม  2 มกราคม 2551 ปฏิบัติงาน  11 ปี 1 เดือน 19 วัน นับได้  1  คน
   
<- กลับหน้าแรก
  รวม  4  คน


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง