ตารางการใช้ห้องประชุม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ติดต่อคณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

โทร 054 - 316 - 154 โทรสาร 0-5431-6154

Email : hm_lpru@hotmail.com

Follow Us