Bootstrap Example

Untitled Document

  ข่าว / เหตุการสำคัญ ::

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 ในวันจั...อ่านต่อ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2560 – 2564

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลย...อ่านต่อ

โครงการอบรมค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา ครั้งที่ 15

          วันที่ 22 มิถุนายน 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับสภ...อ่านต่อ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ระบบสารสนเทศ
 งานบริการ
 วารสาร
Bootstrap Example
 SITEMAP
: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ติดต่อคณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

โทร 054 - 316 - 154 โทรสาร 0-5431-6154

Email : hm_lpru@hotmail.com

Follow Us

จำนวนผู้เข้าชม 3323 ครั้ง