คู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุนงานบริหารทั่วไป

คู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุนงานพัสดุและการเงิน

คู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุนงานบริการการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุนงานบริการวิชาการ


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

โทร 054 - 316 - 154 โทรสาร 0-5431-6154

Email : Husocfamily@gmail.com

Follow Usจำนวนผู้เข้าชม 44182 ครั้ง