ตราสัญลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ ใช้ลักษณะทั่วไปของดอกไม้ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือดอกลีลาวดี ซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลม คล้ายโลก แสดงให้เห็นถึงการรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายในวงกลมเป็นลักษณะของกลีบดอกลีลาวดี สื่อให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม

ทั้งนี้ คณะฯ ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวสําหรับงานที่ไม่เป็นทางการ เช่น หนังสือ รายงานหรือเอกสารอื่นๆ เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สีประจำคณะ

คือ สีแสด หมายถึง ความรุ่งโรจน์ในด้านสหวิทยาการทั้งปวงที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นี้ประสิทธิประสาทให้แก่มวลชน

ดอกไม้ประจำคณะ


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

โทร 054 - 316 - 154 โทรสาร 0-5431-6154

Email : Husocfamily@gmail.com

Follow Usจำนวนผู้เข้าชม 41671 ครั้ง