โครงสีตรงกันข้าม

โครงสีตรงข้าม คือ การใช้ชุดสีหรือคู่สีที่ตัดกันรุนแรง เป็นสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสีและเป็นสีที่อยู่ต่างวรรณะกัน สีสองสีเมื่อนำมาใช้คู่กันจะทำให้สีทั้งสอง มีความสว่าง และสดใสมากขึ้น การใช้สีแบบนี้ให้ความรู้สึกตื่นเต้น มีชีวิตชีวา มีพลังการเคลื่อนไหวและเร้าความสนใจได้ดี อย่างไรก็ตามอาจทำให้ผู้ดูรู้สึกเบื่อได้ง่ายเช่นกัน สีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสี มีทั้งหมด 6 คู่ คือ

สีเหลือง กับ สีม่วง

สีเขียว กับ สีแดง

สีส้ม กับ สีน้ำเงิน

สีเขียวเหลือง กับ สีม่วงแดง

สีเขียวน้ำเงิน กับ สีส้มแดง

สีส้มเหลือง กับ สีม่วงน้ำเงิน


วิธีการใช้สีคู่ตรงกันข้าม

สีคู่ตรงข้ามอาจนำมาใช้ร่วมกันได้หลายวิธี ได้แก่

1) การใช้สีคู่ตรงข้ามในอัตราส่วนพื้นที่ 20 : 80

2) การใช้สีคู่ตรงข้ามในอัตราส่วนพื้นที่ 50 : 50

โดยจะต้องลดน้ำหนักของสีใดสีหนึ่งหรือทั้งสองสี (ผสมสีขาว สีดำหรือสีเทา)

หรือถ้าหากไม่ลดน้ำหนักสีอาจใช้วิธีการระบายสีทั้งสองเป็นริ้วสลับกัน

3) การใช้สีขาวหรือสีเข้มๆ มาคั่นกลาง

 


toc | return to top | next page

 

 

 

 

 

Click to close