อังกฤษ   จีน 
  หน้าหลัก    
  เกี่ยวกับคณะ   หลักสูตร   สื่อสารองค์กร
  คณะกรรมการประจำคณะ   สาขาวิชา   เอกสารดาวน์โหลด
  ผู้บริหารคณะ   วิจัย/งานสร้างสรรค์   ระบบสารสนเทศ
  บุคลากร   ศิลปวัฒนธรรม   ประกันคุณภาพ
อาจารย์ลาศึกษา
1
อาจารย์ทยากร สุวรรณภูมิ เริ่ม  20 มิถุนายน 2556 ปฏิบัติงาน  5 ปี 9 เดือน 26 วัน นับได้  1  คน
2
อาจารย์เกวลิน จันทะเดช เริ่ม  1 มิถุนายน 2547 ปฏิบัติงาน  14 ปี 9 เดือน 25 วัน นับได้  1  คน
3
อาจารย์มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว เริ่ม  16 พฤษภาคม 2556 ปฏิบัติงาน  5 ปี 10 เดือน 26 วัน นับได้  1  คน
4
อาจารย์ตุลาภรณ์ แสนปรน เริ่ม  2 มกราคม 2551 ปฏิบัติงาน  11 ปี 2 เดือน 26 วัน นับได้  1  คน
   
<- กลับหน้าแรก
  รวม  4  คน

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทร - โทรสาร 0-5431-6154